ridhus

Ridhusregler


Ryttare med ridhuskort har tillgång till ridhuset alla dagar mellan kl.12.00-22.00 om ridhuset ej är bokat till annan aktivitet. 

För vissa aktiviteter krävs dessutom att ridhuset bokas. Det går även att boka ridhuset om ni vill ha det för er själva.

För att alla ska trivas och känna sig välkomna så har vi dessa regler:

 Man får ta fram enstaka hinder/bommar dock max 3 st hinder (en kombination räknas som 2 hinder). Förutsättningen är att alla ekipagen är överens om detta.
Vill man bygga/hoppa en hel bana ska ridhuset bokas. 

Då ridhuset är bokat disponerar man fritt hur det används, t ex hoppning, longering, löshoppning eller westernträning med div. redskap.  

Bokning av ridhuset kostar 110 kr/h, 130kr/h om bommar används, och endast ryttare med ridhuskort kan boka ridhuset. 
Hur bokning går till, se under fliken ridhuschema.
Varje måndag morgon finns bokningarna för aktuell vecka på hemsidan. 


Longering/Tömkörning

Longering får ske med max ett ridande ekipage inne i ridhuset samtidigt. 
Tömkörning får enbart ske när man är ensam i ridhuset.

Ridning för instruktör

Det är fritt att ta med egen dressyr instruktör utan att boka ridhuset, om det kan ske så att andra har möjlighet att rida samtidigt i ridhuset.

Man får boka ridhuset för att ta hit en tränare och bjuda in fler ryttare. Ryttare utan ridhuskort kan då ridhuset bokats, vara med vid träningar för en anläggningskostnad av 50 kr/tillfälle som betalas i samband med träningen. 

Löshoppning

Vill ni löshoppa er häst/ponny så ska ridhuset alltid bokas. 

Obs. Detta är några exempel på när ridhuset behöver bokas eller inte. Är du osäker kontakta alltid Anna om det behövs bokas eller inte. 

Kom ihåg - bokningar görs senast söndagen innan kommande vecka. 

    Allmänt

  • All ridning sker på egen risk.
  • Varje ekipage ansvarar för att plocka upp gödsel efter sin egen häst i ridhuset och parkeringen. Skottkärra finns vid ridhuset.
  • Hinder och bommar som används ska läggas tillbaka.
  • Rökning sker enbart på anvisade platser då anläggningen är rökfri.
  • Parkering sker i första hand framför ridhuset.
  • Medtagna hundar ska vara kopplade.