ridhus

En stor del av gårdens verksamhet består av skogentreprenad. Vi arbetar företrädesvis med första och andra gallring.

Se mer information under Struppkärrs Skog AB